GEBITSREINIGING EN POLIJSTEN

Tandsteen en plak vormen een voedingsbodem voor bacteriën die op hun beurt een ontsteking kunnen veroorzaken. De behandeling bestaat uit het verwijderen van plak en tandsteen en daarna wordt het gebit gepolijst. Na het polijsten heeft u weer een heerlijk schoon en glad aanvoelend gebit.

PARODONTALE BEHANDELINGEN

Om gingivitis en parodontitis te genezen wordt er gewerkt volgens een strikt protocol. Na de intake, waarbij in kaart gebracht wordt wat de situatie is in uw mond, volgt een grondige reiniging boven en onder uw tandvlees. Daarbij wordt tandsteen en plak ultrasoon en mechanisch verwijderd. Meestal neemt deze reiniging een aantal afspraken in beslag, waarin u ook uitgebreide adviezen en instructies krijgt hoe zelf thuis uw gebit goed te verzorgen. Drie maanden na deze reiniging volgt de herbeoordeling om te zien of de behandeling is aangeslagen. Met goed resultaat volgt een recalltraject van drie, vier of zes maanden waarin u terugkomt om de mondgezondheid te bevorderen en te controleren of het bereikte resultaat er nog steeds is. Ook wordt de eventuele nieuw gevormde plak en tandsteen verwijderd./p>

BACTERIOLOGISCH PARODONTAAL ONDERZOEK (KWEEK)

Mocht bij de herbeoordeling van het protocol blijken dat er onvoldoende resultaat is geboekt en alle factoren die in het ontstekingsproces een rol spelen zijn uitgesloten, kan er aan de hand van een kweek bekeken worden welke bacterieflora aanwezig is. Deze kan zonodig bestreden worden met een antibioticakuur. Dit gaat altijd in overleg met uw tandarts, huisarts en/of apotheker.
 
Nazorg en instructie aan patiënten met implantaten
Voor implantaten is een goede mondhygiëne van cruciaal belang! Na zo’n kostbare ingreep is de nazorg heel belangrijk. Plak en de bacteriën kunnen makkelijk het tandvlees ontsteken waarbij de kans dat het implantaat op den duur verloren gaat aanwezig is!

WAT VERWACHT DE MONDHYGIËNIST VAN U?

De behandeling alleen is niet voldoende. Geregeld onderhoud is noodzakelijk, net zoals u uw tanden moet poetsen om gaatjes te voorkomen. U moet thuis de verzorging bijhouden. Concreet houdt dat in: twee keer per dag poetsen èn daarnaast één keer per dag de ruimte tussen uw tanden en kiezen reinigen (dit heet interdentaal). Dat vraagt veel van u, daarom is een motivatie belangrijk. De mondhygiënist geeft u instructies voor het poetsen en interdentaal reinigen.
 
Er zijn veel verschillende mondverzorgingsmiddelen te koop, de mondhygiënist vertelt u welke voor u geschikt zijn en hoe u ze moet gebruiken. Het is de bedoeling dat u thuis de verzorging bijhoudt èn na de behandeling terugkomt voor nazorg. Pas dan bereikt u een optimaal resultaat. Daarnaast hebben uw voedings-gewoonten invloed op de conditie van uw gebit en tandvlees. De mondhygiënist vertelt u hoe u door middel van gezonde voeding uw mond gezond kunt houden.
 
Wat kan ik doen om cariës (gaatjes), gingivitis (tandvlees ontsteking) en parodontitis (kaakbot ontsteking) te voorkomen?
 
  • Poets uw gebit twee maal per dag grondig
  • Gebruik tandpasta die fluoride bevat
  • Reinig dagelijks tussen uw tanden
  • Ga regelmatig naar uw tandarts en mondhygiënist