Sinds 1 februari 2009 ben ik gevestigd aan de Laan van Vlaanderen 130-132 in Amsterdam.

UW MONDHYGIËNISTE FRÉ UITENWERF

Fré Uitenwerf is afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hogeschool Holland (ACTA). Zij is lid van de Nederlandse vereniging voor Mondhygiënisten en staat ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister van paramedici. Deze heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Na haar afstuderen als mondhygiënist heeft ze met veel plezier gewerkt in een algemene tandartspraktijk en op de afdeling Parodontologie van de ACTA. Daar heeft ze naast algemene paro-werkzaamheden ook gewerkt als klinisch docent voor het lijnonderwijs Parodontologie.

DE MONDHYGIËNIST

Een mondhygiënist is een HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsuitoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

DE WERKWIJZE

Als u voor het eerst met de praktijk contact opneemt voor een behandeling, is de werkwijze als volgt:

  • Al uw persoonlijke gegevens worden doorgenomen. De kern hiervan is: Waar moet u voor behandeld worden en wie bent u.
  • Vanuit hier volgt een afspraak waarin een intake plaatsvindt en daarna de behandeling. Tevens wordt er een behandelplan voor u opgesteld als deze er nog niet is.

WANNEER GAAT U NAAR DE MONDHYGIËNIST?

  • Als het tandvlees makkelijk bloedt bij bijvoorbeeld het poetsen
  • Tanden en/of kiezen los gaan staan
  • Uw tandvlees rood en/of gezwollen is en niet meer strak om uw tanden en kiezen sluit
  • Er regelmatig gaatjes ontstaan
  • Er vaak tandsteen en/of aanslag ontstaat
  • Er een vieze smaak en/of adem aanwezig is
  • Mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is bijvoorbeeld vanwege een handicap
  • Als u systemische afwijkingen heeft zoals diabetes, reuma etc.